Strona główna Organizator Rada Programowa Zakres tematyczny Program Publikacja, terminy i opłaty
Materiały konferencyjne Kontakt Galeria Zeszyty Naukowe PDF Oferowane czasopisma
Partner Konferencji

Patronat Honorowy

JM Rektor USM
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Zakres tematyczny

Zakres tematyczny konferencji to:

 1. Ekonomiczne i prawne instrumenty wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 2. Rzemieślnik i właściciel gospodarstwa rolnego jako mikroprzedsiębiorcy
 3. Rynek finansowy w polityce finansowej małych i średnich przedsiębiorstw
 4. Zarządzanie finansami MŚP a nowe technologie
 5. Makroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych
 6. Instytucje otoczenia sektora MŚP
 7. Strategie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym oraz międzynarodowym
 8. Systemy informacji i oceny w mikro,  małych i średnich przedsiębiorstwach
 9. Zarządzanie ryzykiem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
 10. Współpraca transgraniczna mikro i małych przedsiębiorstw
 11. Zarządzanie innowacjami w mikro i małych przedsiębiorstwach