Strona główna Organizator Rada Programowa Zakres tematyczny Program Publikacja, terminy i opłaty
Materiały konferencyjne Kontakt Galeria Zeszyty Naukowe PDF Oferowane czasopisma
Partner Konferencji

Patronat Honorowy

JM Rektor USM
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rada Programowa

prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska, Uniwersytet Szczeciński – przewodnicząca Rady Programowej

dr hab. prof. UMK Bożena Kołosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

dr hab. prof. PP Teresa Łuczka, Politechnika Poznańska;

prof. dr hab. Gabriela Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

prof. zw. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

dr hab. prof. PG Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska;

dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska;

prof. dr hab. Andriy Krysovatyy, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu;

dr doc. Halyna Vasylevska, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu.