Strona główna Organizator Rada Programowa Zakres tematyczny Program Publikacja, terminy i opłaty
Materiały konferencyjne Kontakt Galeria Zeszyty Naukowe PDF Oferowane czasopisma
Partner Konferencji

Patronat Honorowy

JM Rektor USM
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Organizator

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Cukrowa 8

71-004 Szczecin

 

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą:

prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska - Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, Przewodnicząca Rady Programowej

prof. US dr hab. Anna Bera

dr Sławomir Zarębski

dr Dominika Kordela

dr Magdalena Brojakowska-Trząska

dr Dariusz Pauch - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Maciej Pawłowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego