Strona główna Organizator Rada Programowa Zakres tematyczny Program Publikacja, terminy i opłaty
Materiały konferencyjne Kontakt Galeria Zeszyty Naukowe PDF Oferowane czasopisma
Partner Konferencji

Patronat Honorowy

JM Rektor USM
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Kontakt

Kontakt z organizatorami Konferencji pod numerem telefonu:

tel. 91 444 31 81, 91 444 31 87 - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa

 

Adres e-mail:

mimp@wzieu.pl

 

Adres:

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa

Wydział Zarzadzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Szczeciński

ul. Cukrowa 8

71 - 004 Szczecin