Strona główna Organizator Rada Programowa Zakres tematyczny Program Publikacja, terminy i opłaty
Materiały konferencyjne Kontakt Galeria Zeszyty Naukowe PDF Oferowane czasopisma
Partner Konferencji

Patronat Honorowy

JM Rektor USM
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Oferowane czasopisma

Czasopisma, w których ukażą się nadesłane artykuły:

 1. Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia – informacje dotyczące czasopisma znajdują się na stronie internetowej tego tytułu: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/
 2. Współczesne finanse. Teoria i praktyka – czasopismo przygotowane przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Stanowi ono próbę stworzenia forum prezentacji osiągnięć i dylematów związanych z szeroko pojętymi problemami finansów. Zakres tematyczny tego tytułu koncentruje się wokół zagadnień dotyczących:
  • finansów przedsiębiorstwa
  • finansów publicznych
  • finansów behawioralnych
  • rynków finansowych
  • bankowości
  • ubezpieczeń
  • rachunkowości
  • systemu podatkowego

         oraz każdej innej tematyki bezpośrednio związanej z finansową sferą gospodarki.

Nad właściwym poziomem merytorycznym czasopisma  „Współczesne finanse. Teoria i praktyka” czuwa Rada Naukowa, stanowiąca zespół krajowych i zagranicznych naukowców – ekspertów i autorytetów – w dziedzinie nauk o finansach, reprezentujących wiodące ośrodki naukowe w Polsce i zagranicą:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Szopa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
 • Budapest University of Technology and Economics (Węgry) – prof. dr hab. Mihály Ormos
 • Polytechnic Institute of Santarem (Portugalia) – prof. dr António Morão Lourenço
 • Technische Hochschule Ingolstadt (Niemcy) – prof. dr Günter Hofbauer
 • University in Rijeka (Chorwacja) – prof. dr Helena Blažić

 

W związku z wczesnym etapem rozwoju tytułu, nie znajduje się on na liście czasopism punktowanych MNiSW. Niemniej jednak Zespół Redakcyjny podejmuje wszelkie działania oraz dokłada najwyższej staranności by przy najbliższej ocenie czasopism naukowych uzyskać możliwie jak najwyższą punktację. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Ponadto, autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (procedura recenzji artykułu przebiega na zasadzie double-blind review process).